fbpx

ORTAOKUL

Antalya Toplum Koleji Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul olmasının yanı sıra Cambridge International Schools tarafından akredite edilmiş bir okuldur. Okulumuz bünyesinde %30 uluslararası öğrenci ve %70 Türk öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzda kullanılan akademik dil ve iletişim dili İngilizce’dir.

Her akademik yıl başında yapılan sınavlarla öğrenciler İngilizce, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden seviye gruplarına ayrılarak derslerine devam ederler. İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri ve Global Perspectives / Humanities dersleri İngilizce işlenmektedir.

Öğrencilerimizin, İngilizce’nin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Fransızca veya Rusça dillerinden birini seçerek ortaokul hayatları boyunca bu dillerde de yetkinlik kazanmaları önemsenmektedir.

Kulüp faaliyetleri ile de öğrencilerimizin ilgi duyduğu sosyal ve bilimsel alanlarda çalışmalar yapması sağlanmaktadır.

Dünyadaki pek çok Cambridge Uluslararası okul gibi Antalya Toplum Koleji öğrencileri de 5. Sınıf ve 8.sınıf sonunda Cambridge International Checkpoint Sınavına İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden girerler.

Bu sınavlarla onların eğitimlerinde bir sonraki aşamaya geçmeden önce güçlü ve zayıf oldukları noktaları daha iyi anlamaları amaçlanır.

Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Cambridge tarafından yapılır ve sınavlar Cambridge tarafından raporlanarak okulumuza gönderilir.

Zaman Çizelgesi

Zaman Çizelgesi

1. Ders: 8.40 – 9.20

Kahvaltı: 9.20 – 9.40

2. Ders: 9.40 – 10.20

Mola: 10.20 – 10.40

3. Ders: 10.40 – 11.20

4. Ders: 11.25 – 12.05

5. Ders: 12.10 – 12.50

Öğle Yemeği: 12.50 – 13.20

6. Ders: 13.20 – 14.00

7. Ders: 14.05 – 14.45

8. Ders: 14.50 – 15.30

Mola: 15.30 – 15.45

9. Ders: 15.45 – 16.25

Okul Kulüpleri

Okulumuz eğitim ve öğretim programında kulüp çalışmaları, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüp çalışmalarının amacı öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.
Öğrencilerimiz Cuma günleri 15.00-16.25 saatleri arasında seçtiği alanlarda eğitim almaktadır. Öğretmenlerimiz ve alanında profesyonel antrenörlerimiz tarafından sürdürülen kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz, çok farklı alanlarda deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadır.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.
Öğrencilerimiz onlarca kulüp içinden diledikleri kulüp çalışmasını seçebilir. Bir kulübün açılabilmesi için yeterli sayıda başvurunun yapılması gerekmektedir. Diğer yandan öğrencilerimizden gelen talepler de dikkatle değerlendirilmektedir.


Okulumuzdaki Başlıca Kulüpler:

• Fotoğrafçılık
• Aşçılık
• Değerlerimiz
• JR.MUN
• Futbol
• Basketbol
• Destination Imagination
• Sanat
• Karate
• Takı Tasarım
• Gazetecilik
• İngilizce Drama
• Cimnastik
• Edebiyat
• Yaratıcı Düşünce

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, öğrenciler tarafından yürütülen ve sorumlu öğretmenler tarafından denetlenen bir organizasyondur. Her akademik yılı başında yapılan seçimler ile konsey kurulu. Öğrenci konseyinin amacı, öğrencilere okul etkinlikleri ve hizmet projeleri düzenleyerek ve yürüterek liderlik geliştirme fırsatı vermektir. Okul ruhuna ve toplum refahına katkıda bulunan etkinlikler planlamanın yanı sıra, öğrenci konseyi öğrenci topluluğunun sesidir. Öğrencilerin fikirlerini, ilgi alanlarını ve endişelerini okul çapındaki toplulukla paylaşmaya yardımcı olurlar.

Öğrenci konseyinin işlevi parlamento prosedürlerine dayanmaktadır. Fikirler okul başkanı tarafından sunulur, oylanır ve onaylanır. Liderlik, örgütsel davranış, etkinlik planlama veya okul işleyişine daha fazla dahil olmaya ilgi duyan her öğrenci katılabilir.

Velilerden Beklentilerimiz

Değerli Velilerimiz,
Antalya Toplum Koleji olarak, öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim-öğretim alabilmeleri için siz velilerimizin aşağıda belirttiğimiz konularda tam ve sürekli desteğini rica eder, göstereceğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz. 

Okulumuz eğitim-öğretime sabah saat 08:40’da başlar. Bu sebeple servis kullanmayan öğrencilerimizin velilerinin, öğrencilerimizin en az 10 dakika önce okula gelmelerini sağlamalarını önemle rica ederiz. Geç gelen öğrencilerimiz hem kendi, hem de sınıftaki diğer öğrencilerimizin eğitim-öğrenimlerini aksatmaktadırlar. Her ne sebeple olursa olsun geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz, hem tarafımızdan uyarılmakta hem de sınıfın tepkisini çekmektedirler. Okula 3 kez geç gelen öğrenci yarım gün yok yazılmaktadır.
• Okul servislerini kullanan öğrencilerimizin, servis konuma gelmeden 2-3 dakika önce bekleme yerinde olmaları gerekmektedir.

• Öğrencimiz her hangi bir sebepten dolayı okula gelemeyecek ya da geç gelecek ise lütfen okulu arayarak ya da idarecilere eposta ile bilgi veriniz. Öğrencimiz servis kullanıyorsa servis şoförünü de arayarak bilgi veriniz.
• Okul çıkışlarında servise binmeyecek, başka birisi tarafından alınacak öğrencilerimiz hakkında okula bilgi veriniz.
• Özürsüz devamsızlıktan sayılmaması için, acil durumlar dışında velilerimiz çocuklarına almak istedikleri izinleri yazılı olarak talep etmelidirler.

Antalya Toplum Koleji Ortaokulu öğrencileri derslere üniformaları ile girmek zorundadır. Beden Eğitimi dersleri olduğu günlerde ise hava koşullarına göre eşofmanlarını, yedek üniformalarını yanlarında bulundurmaldır. Öğrencilerimizin kılık-kıyafetlerinin okula uygun olacak şekilde, saçlar temiz ve taralı, abartılı takı takılmaksızın okula gönderilmelidirler. Tören ve etkinliklerde ise velilerimize bildirilen şekilde öğrencilerimizin okula gönderilmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerimizin kişisel bakımları tam ve düzenli olarak yapılmalıdır. Özellikle ergenlik çağına giren öğrencilerimiz için bu konuda daha titiz davranılmalıdır.

Kurumlarımız milli bayramlara ve okullarımızda düzenlenen diğer tören, etkinlik ve seminerlere velilerimizin de katılımını beklemektedir. Özellikle milli bayramlarımızda öğrencilerimizin törenlere katılımını olağanüstü durumlar haricinde mutlaka sağlayınız. M.E.B. yönetmeliklerince, milli bayramlarda öğrencilerimize izin verme yetkimiz yoktur ve okulumuz öğrencilerimizin törenlere mutlaka katılmasını bekler. Bu yüzden böyle günlerde velilerimiz öğrencilerimiz için izin talebinde bulunmamalıdırlar.

Öğrencilerimizle tarafınıza gönderdiğimiz yazıları, e-posta adreslerinize gönderdiğimiz bilgileri, cep telefonlarınıza gönderilen mesajları ve Veli Bilgilendirme Sistemi’ne gönderilen paylaşımları takip etmeniz, öğrencilerimizin eğitim-öğretimine katkı sağlayacak bir unsurdur. Ayrıca web sitemizi, sosyal medya paylaşımlarımızı da takip ederek okulda yapılan ve yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşamüstü atıştırmalık ihtiyaçları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca okul kantinimizde Kantin Yönetmeliğine uygun gıdalar satılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle hafta içi zamanında yatmalarının sağlanması, bir sonraki günlerinin verimli geçmesi için son derece önemlidir.

Velilerimiz, öğrencilerimizin özellikle bilgisayar başında oyun için harcadıkları ve televizyon başında geçirdikleri süreleri kontrol altında tutmalıdırlar. Daha da önemlisi, hem bilgisayarda oynadıkları oyunların ya da ziyaret ettikleri sitelerin, hem de televizyonda seyrettikleri programların yaşlarına uygun olup olmadığının denetimi velilerimiz tarafından mutlaka yapılmalıdır. Bu konularla ilgili detaylı bilgiyi rehberlik bölümünden edinebilirsiniz.

Mary Robins
Eğitim Direktörü

Şefika Önder
Ortaokul Müdürü

Özgecan Üçer
Ortaokul Müdür Yardımcısı

tr_TR