ANAOKULU

Değerli Anne ve Babalar,

0-6 yaş dönemi insan hayatının en kritik dönemi olup, kişilik gelişiminin %70‘inin gerçekleştiği çok önemli bir süreçtir. Bu nedenle bu dönemde alınan eğitim ve eğitimin kalitesi çocuğun geleceğine doğrudan şekil verir. Biz de Antalya Toplum Koleji Anaokulu olarak, okul öncesi eğitimde tüm çocuklarımızı bu bilinçle hayata hazırlamaktayız. 

Anaokulu, uzman akademik kadrosu ve modern donanımıyla okul öncesi çocuklarımıza anlamlı ve kalıcı bir eğitim sunmaya odaklı, çocuğun çok yönlü gelişimini esas alan bir yapıdadır.

anaokulu
okul öncesi

Anaokulu eğitim programımız, 3-4, 4-5 ve 5-6 yaş gruplarının yaş özelliklerine göre hazırlanmış, uluslararası standartlarda, bilgiyi sorgulamayı ve anlamlandırmayı temel alır;

Deneyimleyerek öğrenmeyi değerli kabul eder.

Okulda yapılan tüm çalışmalar ve etkinlikler; 

Öğrencileri üreten, eleştirel düşünen, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek, onların sorun çözme becerilerini, yeterlilik duygularını ve özgüvenlerini geliştirmek için tasarlanır. 

Öğrenci merkezli ve beceri kazandırma odaklıdır. Çocukların eğlenerek öğrenmesini esas alır.

Okulumuzda Cambridge İngilizce Eğitim Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde öğrenciler, İngilizceyi öğrenilecek bir ders değil, öğrenilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedirler.

İngilizceyi günlük hayatın içinde, deneyimleyerek ve sürekli kullanarak öğrenirler. 

Gün boyunca İngilizce öğretmenleriyle birlikte her ortamda İngilizce konuşabilmeleri sağlanırken, ders programları İngilizce ve Türkçe (İngilizce ağırlıklı) iki dilde eşgüdümlü olarak yürütülmektedir.

anaokulu
okul öncesi

Özetle okulumuzdaki tüm yaş gruplarındaki öğrencilerimiz, 21. Yüzyılın temel beceri ve yetkinlikleri ile küresel bir bakış açısına sahip, temel bilim yeterlilikleri ile donatılmış, İngilizce ve Türkçe dilinde yetkin olarak iletişim kurabilen, farkındalığı yüksek, sosyal sorumluluklarının bilincinde ve en önemlisi mutlu bireyler olması yönünde desteklenirler.

Her çocuğun özel olduğu ilkesi ışığında, Antalya Toplum Koleji Anaokulu olarak tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi sevgiyle kucaklıyoruz.

Mary Robins
Eğitim Direktörü

Tuba Uysal
Anaokulu Müdürü

tr_TR