fbpx

HAKKIMIZDA

Antalya Toplum Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul olmasının yanı sıra Cambridge International Schools tarafından akredite edilmiş bir okuldur. Okulumuz bünyesinde %30 uluslararası öğrenci ve %70 Türk öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzda kullanılan akademik dil ve iletişim dili İngilizce’dir.
Okulumuzun sahip olduğu çok kültürlü eğitim ortamı sayesinde öğrencilerimiz; kültürler arası iletişim becerilerini iş birlikçi yaklaşımlar ve aktif iletişim yöntemleriyle destekleyerek dünya barışına hizmet edecek ve geleceğin dünya vatandaşları olabilme sorumluluğuna sahip bireyler olacaklardır.
Hedeflerimize doğru ilerlerken Ata’mızın “Yurtta sulh cihanda sulh” ve “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözlerini kendimize rehber edinmekteyiz.

Misyonumuz

Antalya Toplum Koleji öğretmenleri;

  • Öğrencilerininin hem yerel hem de küresel olarak hızla değişen bir dünyayı anlamalarına, dünyaya katkıda bulunmalarına ve onların başarılı birer birey olmalarına yardımcı olur.
  • Öğrencilerine bilgi, yaşam becerileri, tutum, evrensel değerler ve uzmanlık kazanmalarını sağlayarak ırk, dil, din ayırmaksızın dünyaya fayda sağlamalarına yardımcı olur.
  • Öğrencilerinin, öğrenimleri boyunca denge ve uyum içinde Ulusal ve Uluslararası programları takip etmelerine yardımcı olur.
Antalya Toplum Koleji Bahçe 1
İlkokul Lobi

Vizyonumuz

Antalya Toplum Koleji, öğrencilerine gerekli eğitim ve uzmanlıkları kazanmaları konusunda yardımcı olarak sürekli değişen dünyayı anlamaları, katkı sağlamaları ve öğrencilerinin her alanda başarılı olup toplumumuzu ileriye götürecek bireyler olmalarını hedefler.


Antalya Toplum Koleji öğrencilerinin gelişen bu dünyada ihtiyaç duyacakları tüm yeterliliklere sahip olacaklarını garanti eder; Öğrencilerine dünyayı daha iyi anlamalarını sağlayacak teorik ve pratik bilgiyi sağlar ve bu sayede onların dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inanır.

tr_TR