fbpx

ANADOLU LİSESİ

Antalya Toplum Koleji Anadolu Lisesi, dünyaca tanınan Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) ile öğrencilerine problem çözme, iletişim kurabilme, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşım ve araştırma becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Lise bitiminde ulusal (MEB) ve uluslararası olmak üzere çift diploma ile mezun olmak isteyen öğrencilerimiz, 9 ve 10. sınıfta Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE), 11 ve 12. sınıfta ise Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) derslerini alırlar.

CAMBRIDGE IGCSE

ULUSLARARASI GENEL ORTAÖĞRETİM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Ortaöğrenim Sertifika Programı tüm dünyada kabul görmüş eğitim programları arasında yer almaktadır.

Okulumuz Cambridge Uluslararası Sınavlar Merkezi tarafından akredite edilmiştir.

Cambridge IGCSE programları öğrencilerin akademik gelişimleri için bilginin kavranması, sözel beceriler, problem çözme becerisi, girişimcilik, takım liderliği ve sorgulayıcı kişilik gibi birçok beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir.

Program sonunda elde edilen başarı bir üst seviyedeki Uluslararası Bakalorya Programı gibi birçok çalışmalar için temel oluşturmaktadır. IGCSE kapsamında 9 ve 10. Sınıf müfredat programında öğrenciler iki yıllık programı tamamlarlar. Program sonunda öğrencileri dış merkezli bir sınav süreci beklemektedir. Sınavlar İngiltere’de değerlendirilmekte olup öğrenciler A*-G not baremi arasında notlar almaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıf olan 11. Sınıfa devam edebilmeleri için en az 5 adet IGCSE sertifikasına sahip olması gerekmektedir. IGCSE kapsamında işlenen tüm dersler İngilizce olarak işlenmektedir.

CAMBRIDGE IGCSE 0990

İLK DİL İNGİLİZCE

CAMBRIDGE IGCSE 0993

İKİNCİ DİL İNGİLİZCE

CAMBRIDGE IGCSE 0513

İLK DİL TÜRKÇE

CAMBRIDGE IGCSE 7159

İLK DİL ALMANCA

CAMBRIDGE IGCSE 0457

KÜRESEL PERSPEKTİFLER

CAMBRIDGE IGCSE 0983

BİLGİ VE İLETİŞİM

CAMBRIDGE IGCSE 0973

KOORDİNELİ BİLİMLER

IB

ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI NEDİR?

IB (Uluslararası Bakalorya) diploması, 16 ila 19 yaş grubundaki öğrencilere açık olan iki yıllık bir akademik programdır. Uluslararası Bakalorya Programları, eleştirel düşünen, meraklı, öğrenmeye hevesli ve sosyal bilinci olan insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin kültürlerarası becerilerini ve karşılıklı saygıyı geliştirmek, daha barış içinde bir arada yaşama çabasında olan bir dünyada yer almak için gereken temel bileşenlere sahip olmalarını sağlar.

Öğrencilere modern bir hayat görüşü ile evrensel bir kültür katmanın yanı sıra uluslararası geçerlilikte bir diplomaya sahip olma avantajı da sunan IB programı; öğrencilere ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, ve Kanada gibi ülkelerdeki başarılı üniversitelere girişte ayrıcalık olanağı tanır.

IB, 1968 yılında aileleri sık olarak yer ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredatla öğrenimlerine devam etmeleri amacıyla bir grup girişimci eğitimci tarafından Cenevre Uluslararası Okulu’nda başlamıştır. Bugün ise IB Programı Dünya’da toplam 159 ülkede 5478 okulun iştirak ettiği yaklaşık 2,000,000 öğrencinin eğitim gördüğü bir programıdır. Türkiye’de ise 9 tane devlet okulu ve 89 tane özel okul olmak üzere toplam 98 okul bu programa dâhildir.

IB Diploma Programı, DP ana dersleri ve 6 grup dersinden oluşmaktadır. 3 ana ders: Bilgi Kuramı dersi (TOK – Theory of Knowledge) , 6 ders alanından birini seçerek yapılan 4000 kelimelik Bitirme Tezi ve CAS (Creativity, Activity, Service) Yaratıcılık, Etkinlik ve Toplum Hizmeti)’dir. IB Diploma Programı öğrencileri belirtilen her gruptan 6 tane ders alırlar.

IB'nin Avantajları Nelerdir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada ortak bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. İnsanların farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceğini kabul ederek; daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen; sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim organizasyonudur. Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve Dünya’nın en saygın Diploma Programıdır.

IB Ders Grupları Nelerdir?

Anadil

Yabancı Dil

Bireyler ve Toplumlar

Fen Bilimleri

Matematik

Sanat ve Seçmeliler

Sanat dersi yerine ilk 5 gruptan bir tane daha ders alabilmektedir.

Öğrenciler 3 yada 4 dersi ileri seviye diğerlerini ise standart seviyede alabilmektedir.

Öğrencilerimizi IB Programı'na Nasıl Hazırlıyoruz?

IBDP programına hazırlık okulumuzda 9. Sınıftan itibaren başlamaktadır. 9. Sınıf ve 10. Sınıf öğrencilerimiz belirli aralıklarla IBDP programı hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmaktadırlar. Öğrencilerimize IB öğrenen profili 9. Sınıftan itibaren öğretilmekte olup, öğrencilerimizin programla yakınlık kurabilmeleri ve 11. Sınıfta programa dahil olabilmek adına IB öğrenen profili doğrultusunda eksik yönlerini gidererek programa tam donanımlı olarak katılmaları hedeflenmektedir.

10. sınıf öğrencilerimizle IBDP programı bilgilendirme toplantıları sene içinde 8 kez yapılmaktadır. İlk dört toplantı öğrencilerimize programın ayrıntılarını anlatmak üzerine olup, 4. Toplantıdan itibaren toplantılara velilerimizde dahil edilmekte ve rehberlik birimimizinde desteğiyle öğrencilerimiz ve velilerimizle üniversite süreçleri görüşülüp öğrencilerimizin yatkınlıkları, hedefleri, ilgi ve becerileri doğrultusunda ders seçimleri yapılmaktadır.

eTwinning

It's My Future It's My Job E-Twinning Projesi

Okulumuz İngilizce Öğretmeni Türkan Richardson , okulumuzda 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yürütmekte olduğu eTwinning projesinin kuruculuğunu ise Antalya’dan Celal Yıldız ve Bulgaristan’dan Ayfer Beadirova’nın üstlenmektedir. Türkiye’den 10, Romanya’dan 5, Moldova Cumhuriyetinden 3,Yunanistan’dan 3, Bulgaristan’dan 1 ve Litvanya’dan 1 okul olmak üzere toplam 23 okulun katılımıyla yürütülecek olan eTwinning proje çalışmasına başlanmıştır. Projenin ismi “IT’S MY FUTURE AND IT’S MY JOB” olup projede İngilizce öğretmenimizle beraber 7 gönüllü öğrencimiz de yer alacaktır. Proje Web 2.0 araçlarını başta olmak üzere teknolojinin sunduğu imkanları öğrenci ve öğretmen iş birliği ile kullanmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin güncel teknolojiyi yakalama, diğer okullardaki akranları ile paylaşımda bulunma ve çalışmalarını dijital ortamda sunma proje hedefleri arasındadır. Öğrencilerimiz eğlenerek öğrenme, bunu yaparken de sosyal ortamda bilgisini paylaşabilme imkanına sahip olacaktır.

IT’S MY FUTURE AND IT’S MY JOB projesi ile öğrencilerin gelecekte seçecekleri meslekler hakkında şimdiden bilgi sahibi olmalarının sağlanması, meslekler hakkında farkındalık oluşturulması, kendi iradelerini ön planda tutarak meslek seçimi yapmalarının sağlaması planlanmaktadır.

Yapılacak olan etkinliklerle öğrenciler, arkadaşları ile bilgi alış verişinde bulunacaklardır.
Proje sonunda ise süreç boyunca ortaya konan ürünler sergilenecek, dijital sergi oluşturulacak ve projede yapılan bütün etkinlikler sergilenecektir.

Öğrencilerimize ve öğretmenimize proje çalışmasında başarılar diliyoruz…

Zaman Çizelgesi

Zaman Çizelgesi

1. Ders: 8.40 – 9.20

Mola: 9.20 – 9.40

2. Ders: 9.40 – 10.20

Kahvaltı: 10.20 – 10.40

3. Ders: 10.40 – 11.20

4. Ders: 11.25 – 12.05

5. Ders: 12.10 – 12.50

6. Ders: 12.55 – 13.35

Öğle Yemeği: 13.35 – 14.05

7. Ders: 14.05 – 14.45

8. Ders: 14.50 – 15.30

Mola: 15.30 – 15.45

9. Ders: 15.45 – 16.25

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, öğrenciler tarafından yürütülen ve sorumlu öğretmenler tarafından denetlenen bir organizasyondur. Her akademik yılı başında yapılan seçimler ile konsey kurulu. Öğrenci konseyinin amacı, öğrencilere okul etkinlikleri ve hizmet projeleri düzenleyerek ve yürüterek liderlik geliştirme fırsatı vermektir. Okul ruhuna ve toplum refahına katkıda bulunan etkinlikler planlamanın yanı sıra, öğrenci konseyi öğrenci topluluğunun sesidir. Öğrencilerin fikirlerini, ilgi alanlarını ve endişelerini okul çapındaki toplulukla paylaşmaya yardımcı olurlar.

Öğrenci konseyinin işlevi parlamento prosedürlerine dayanmaktadır. Fikirler okul başkanı tarafından sunulur, oylanır ve onaylanır. Liderlik, örgütsel davranış, etkinlik planlama veya okul işleyişine daha fazla dahil olmaya ilgi duyan her öğrenci katılabilir.

Sınıf Temsilcileri

Beren Tahal (5-A) , Biricik Mercan Özgün (5-B), Nil Güzel (5-B), Yousef Abdelmajed (5-C), Lara Leyla Fahraghi Ahrabi (6-A), Selin Aslanova (6-A), Ömer Şahin (6-A), Fatih Mehmet Küçükoğlu (6-B), Dawson Young (6-B), Ömer Azimov (7-A), Azra Çetin (7-A), Erhan Akun (7-B), Dawson Young (7-B), Ceylin Nehir Antepli (8-A), Zeki Deniz Çakmaktepe (8-B), Ayla Ergül (9-A), Vard Lahham (9-B), Berk Priniotakis (10-A), Beril Polat (10-B), Tuana Karademir (11-A), Seza Bak (11-B), Ömer Barlas Tabakçı (12-A)

Velilerden Beklentilerimiz

Değerli Velilerimiz,
Antalya Toplum Koleji olarak, öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim-öğretim alabilmeleri için siz velilerimizin aşağıda belirttiğimiz konularda tam ve sürekli desteğini rica eder, göstereceğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz. 

Okulumuz eğitim-öğretime sabah saat 08:40’da başlar. Bu sebeple servis kullanmayan öğrencilerimizin velilerinin, öğrencilerimizin en az 10 dakika önce okula gelmelerini sağlamalarını önemle rica ederiz. Geç gelen öğrencilerimiz hem kendi, hem de sınıftaki diğer öğrencilerimizin eğitim-öğrenimlerini aksatmaktadırlar. Her ne sebeple olursa olsun geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz, hem tarafımızdan uyarılmakta hem de sınıfın tepkisini çekmektedirler. Okula 3 kez geç gelen öğrenci yarım gün yok yazılmaktadır.
• Okul servislerini kullanan öğrencilerimizin, servis konuma gelmeden 2-3 dakika önce bekleme yerinde olmaları gerekmektedir.

• Öğrencimiz her hangi bir sebepten dolayı okula gelemeyecek ya da geç gelecek ise lütfen okulu arayarak ya da idarecilere eposta ile bilgi veriniz. Öğrencimiz servis kullanıyorsa servis şoförünü de arayarak bilgi veriniz.
• Okul çıkışlarında servise binmeyecek, başka birisi tarafından alınacak öğrencilerimiz hakkında okula bilgi veriniz.
• Özürsüz devamsızlıktan sayılmaması için, acil durumlar dışında velilerimiz çocuklarına almak istedikleri izinleri yazılı olarak talep etmelidirler.

Beden Eğitimi dersleri olduğu günlerde hava koşullarına göre eşofmanlarını, yedek üniformalarını yanlarında bulundurmaldır. Öğrencilerimizin kılık-kıyafetlerinin okula uygun olacak şekilde, saçlar temiz ve taralı, abartılı takı takılmaksızın okula gönderilmelidirler. Tören ve etkinliklerde ise velilerimize bildirilen şekilde öğrencilerimizin okula gönderilmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerimizin kişisel bakımları tam ve düzenli olarak yapılmalıdır. Özellikle ergenlik çağına giren öğrencilerimiz için bu konuda daha titiz davranılmalıdır.

Kurumlarımız milli bayramlara ve okullarımızda düzenlenen diğer tören, etkinlik ve seminerlere velilerimizin de katılımını beklemektedir. Özellikle milli bayramlarımızda öğrencilerimizin törenlere katılımını olağanüstü durumlar haricinde mutlaka sağlayınız. M.E.B. yönetmeliklerince, milli bayramlarda öğrencilerimize izin verme yetkimiz yoktur ve okulumuz öğrencilerimizin törenlere mutlaka katılmasını bekler. Bu yüzden böyle günlerde velilerimiz öğrencilerimiz için izin talebinde bulunmamalıdırlar.

Öğrencilerimizle tarafınıza gönderdiğimiz yazıları, e-posta adreslerinize gönderdiğimiz bilgileri, cep telefonlarınıza gönderilen mesajları ve Veli Bilgilendirme Sistemi’ne gönderilen paylaşımları takip etmeniz, öğrencilerimizin eğitim-öğretimine katkı sağlayacak bir unsurdur. Ayrıca web sitemizi, sosyal medya paylaşımlarımızı da takip ederek okulda yapılan ve yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşamüstü atıştırmalık ihtiyaçları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca okul kantinimizde Kantin Yönetmeliğine uygun gıdalar satılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle hafta içi zamanında yatmalarının sağlanması, bir sonraki günlerinin verimli geçmesi için son derece önemlidir.

Velilerimiz, öğrencilerimizin özellikle bilgisayar başında oyun için harcadıkları ve televizyon başında geçirdikleri süreleri kontrol altında tutmalıdırlar. Daha da önemlisi, hem bilgisayarda oynadıkları oyunların ya da ziyaret ettikleri sitelerin, hem de televizyonda seyrettikleri programların yaşlarına uygun olup olmadığının denetimi velilerimiz tarafından mutlaka yapılmalıdır. Bu konularla ilgili detaylı bilgiyi rehberlik bölümünden edinebilirsiniz.

Mary Robins
Eğitim Direktörü

Okan Önder
Anadolu Lisesi Müdürü

Zeynep Özbay
Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı

tr_TR