KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

VELİ - VASİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz Gen Yapı Tasarım Proje Ve Uygulama Tarım Kimya Eğitim Öğretim San. Ve Tic. A.Ş. (Antalya Toplum Koleji)olarak öğrencimizin velisi / vasisi olmanız nedeniyle, birtakım kişisel verileriniz gereğince işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de yer alan istisnalar ve belirtilen ilgili kanunlar çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza yapılmıştır. Kimlik (eski) belgelerinde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz KVKK’ da istisna kapsamında değerlendirilemediği için işlenmesi ya da paylaşılması için açık rıza alınması zorunlu olan özel nitelikte kişisel verilerinizdir. Kişisel verileriniz öğrenci kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuatlara uygun yürütülmesi acil durum yönetim süreçleri için açık rızanız alınarak yapılacak olan başvurularda ve bildirimlerde kullanılmak üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler şirketimizce alınarak, paylaşılmaktadır. Antalya Toplum Koleji ile paylaştığım söz konusu kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin doğru olduğunu ve Antalya Toplum Koleji tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, muhafaza edilmesine ve paylaşılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve anladım.

ÖĞRENCİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz Gen Yapı Tasarım Proje Ve Uygulama Tarım Kimya Eğitim Öğretim San. Ve Tic. A.Ş. (Antalya Toplum Koleji)olarak öğrencimiz olmanız nedeniyle, birtakım kişisel verileriniz gereğince işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de yer alan istisnalar ve belirtilen ilgili kanunlar çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza yapılmıştır. Kimlik (eski) belgelerinde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz KVKK’ da istisna kapsamında değerlendirilemediği için işlenmesi ya da paylaşılması için açık rıza alınması zorunlu olan özel nitelikte kişisel verilerinizdir. Sağlık verileriniz faaliyetlerin mevzuatlara uygun yürütülmesi, rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinde kullanılmak üzere, acil tıbbi müdahale gerektiren durum yönetimi için işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde sağlık kuruluşları ve yetkili kurum ve kuruluşlarla veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler şirketimizce alınarak, paylaşılmaktadır. Antalya Toplum Koleji ile velisi / vasisi bulunduğum veri sahibi kişinin söz konusu kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin Antalya Toplum Koleji tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, paylaşılmasına ve muhafaza edilmesine kişisel veri sahibi adına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini ve haklarımı / haklarımızı okudum ve anladım.
en_GB